Site Menu


Morsø historien

Fire GenerationerAnders Nielsen Christensen født den 27. juni 1882 lavede den første gehringsklipper i verden i 1911 på øen Morsø. Deraf navnet Morsø.

Hans ven, byens barber, havde også en lille boghandel, hvor han også indrammede billeder. En dag – allerede i 1909 - sagde barberen til Anders: ”Jeg har et frygtelig besvær med at få hjørnerne i rammerne til at passe ordentligt sammen. Du går jo og laver en masse sjove ting, kan du ikke lave et eller andet, så det bliver nemmere at lave rammer?”. Dette enkle spørgsmål var starten på firmaet, som vi i dag kender som Dan-List A/S i Randers.

Anders tænkte over tingene og byggede så et lille Storm P lignende apparat op af vinkeljern og fladjern. Det nye apparat kunne spændes i høvlebænken og med en stang, der gik ned til en pedal på gulvet, kunne knivene trækkes gennem listen. Det hele var ret primitivt og må vel nærmest betragtes som et forsøg. Apparatet beviste dog, at det var muligt at klippe rammelister over, og at ideen var værd at arbejde videre med. Næste trin var, at maskinen blev konstrueret sådan, at hele knivpartiet var fastspændt på bordet og for at kunne opnå en bid for bid klipning, måtte man skubbe landet ind imod knivene.

Maskinen stod færdig i 1911 og må betragtes som den første egentlige Morsø Gehringsklipper. Den stod på to ben og var forsynet med en fodvipper med pedal, men var dog langt fra færdigudviklet. Den manglede falsstøtter, forlængerbord med måleskala og meget andet, som blev bygget på efterhånden.

Da det var fritidsarbejde, skete udviklingen ikke i lyntempo, men det varede dog ikke længe, før en glarmester henvendte sig til Anders og bestilte en gehringsklipper. Glarmesteren havde set maskinen hos barberen i Øster Jølby. Det tog et stykke tid for Anders at nå det endelig design, og han arbejdede konstant på at forbedre maskinen Som tiden gik, gjorde mund til mund metoden Anders’ gehringsklipper ganske velkendt, og han fik adskillige forespørgsler.

I begyndelsen af 1920’erne kom produktionen af gehringsklipperen ind i faste rammer, og Anders producerede 12 maskiner om året frem til 1929. Samtidig udviklede han en ny type falsstøtter, som kunne indstilles i højden ved hjælp af skruer. Han udviklede også et apparat til indgravering af en måleskala i bordet, så listelængden kunne aflæses der. Morsø Gehringsklipperen var stort set færdigudviklet i midten af 1920’erne; der er kun kommet et par små ændringer til siden. Blandt andet fik gehringsklipperen en ny fodvipper, hvilket betød, at fodpedalen nu gik helt ned til gulvet i modsætning til den gamle model, hvor pedalen i nederste stilling var ca. 6 – 7 cm over gulvet. Det lyder ikke af meget, men ændringen var en fordel for den glarmester, der skulle stå og lave rammer en hel dag.

Det ydre design blev også ændret: i begyndelsen var maskinerne røde med to fritstående ben. Sidst i halvtredserne blev dette ændret: Maskinen blev grøn med et stativ i stedet for benene.

I løbet af 1930’erne fik Anders forbindelser i Sverige, Norge, Holland og Island, og han solgte den første maskine til England i 1933.

I 1945 kom Anders’ søn, Alfred, hjem for at hjælpe sin far med produktionen, fordi Anders var blevet syg.

På det tidspunkt kunne nok hverken Anders eller Alfred forestille sig, at produktionstiden pr. maskine skulle falde fra 45 til 17 timer, og at det årlige antal ville stige fra 60 til 1.500 gehringsklippere, inden Alfred valgte at gå på pension i 1976.

I 1953 overtog Alfred og hans hustru Christine virksomheden og byggede et nyt værksted på 135 kvadratmeter på Mors. Virksomheden forsatte med at vokse stille og roligt. Eksporten fortsatte også, og man fik efterhånden også gode kontakter til England og USA.

I slutningen af 1959 byggede Alfred og Christine en anden ny fabrik på 250 kvadratmeter. På det tidspunkt eksperimenterede Alfred med at finde det ideelle drivmiddel til gehringsklipperen. Både trykluft og hydraulik kunne bruges, men det viste sig, at hydraulik var det bedste. Alligevel valgte Alfred af forskellige årsager at fortsætte med trykluften, og den hydraulikdrevne gehringsklipper blev først færdigudviklet, da tredje generation af familien havde overtaget virksomheden i 1976. Af forskellige grund flyttede Alfred fabrikken til Randers i 1964, hvor den stadig er beliggende.

Alfred gik på pension i 1976, og hans datter Tove og svigersøn Agner Pedersen overtog fabrikken. På det tidspunkt var værkstedsarealet steget til 1.000 kvadratmeter, og produktionen var steget fra 60 til 1.500 maskiner pr. år. Alt i alt var der nu produceret 17.000 gehringsklippere. Indtil 1976 var der ikke blevet reklameret for Morsø, ligesom man heller ikke havde været på messer. Tove og Agner indså, hvor stor betydning deres deltagelse på messer havde for salget, og de deltog på messer gennemsnitligt en gang om måneden. Nye markeder blev udforsket og salget fortsatte med at stige.

Morsø Gehringsklipperen bliver solgt i hele verden, fordi den så let kan tilpasses de lokale forhold. Men hvad enten den drives af trykluft, hydraulik eller er fodbetjent, er der ikke ændret ved det egentlige: De skarpe knive, der sikrer et præcist snit.

I dag er der produceret mere end 80.000 Morsø gehringsklippere. Fabrikken startede som en enkelt mands lokale fritidsbeskæftigelse på Mors for 100 år.

Den 1. marts 2003 overlod Tove og Agner ledelsen af dan-list A/S til deres søn Claus, som kom hjem til Dan-List i 1997.

Cirklen synes sluttet, da Claus overtog Dan-List. Han overtog ikke har sind oldefars opfindelse, men han kunne også tage fat på at opdyrke et helt nyt marked. Dan-List havde nemlig udviklet en ny klippemaskine til sprosser og franske døre. Således er firmaets fortsatte succes bundet sammen af fortid og fremtid.

Udviklingsoversigt:

Konklusion

Man kan sige, at opfindelse af Morsø gehringsklipperen virkelig var en revolution inden for billed- og rammeindustrien. Man kunne nu lave rammer, hvor hjørnerne passede, og man kunne samle listerne uden yderligere bearbejdning. Det er svært at forestille sig, hvad billed- og rammeindustrien ville have gjort i dag uden gehringsklipperne.